Om oss

Genom en platt organisation och tydligt ansvar ser Ragn-Sells Kommunpartner till att kunden alltid kommer i första hand.

Ragn-Sells har bildat ett helägt dotterbolag som heter Ragn-Sells KommunPartner AB, där vi samlat vår kompetens runt kommunal renhållning. Bolaget bildades för att kunna fokusera på Sveriges verksamheter inom kommunal fastighetsrenhållning och slamhämtning.

 

Direkt underställd VD finns Uppdragsansvariga som ansvarar för och leder ca 1-5 olika entreprenader (kommuner). Uppdragsansvariga ansvarar för avtalens kommersiella frågor, efterlevande av avtal, produktion- och kvalitet.

Ragn-Sells KommunPartner AB är kvalitet- och miljöcertifierat enligt ISO 14001 och 9001 som ett dotterbolag till Ragn-Sells Sverige AB

Våra certifikat