Vårgårda Kommun

KommunPartner i Vårgårda

I Vårgårda hämtar vi bl a hushålls-, grov- och trädgårdsavfall samt ReturMera på uppdrag av kommunen.

I Vårgårda hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Grovavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt Avfall
  • ReturMera
  • Elavfall

Kundtjänst

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

 

Avfallshämtning "Röda Dagar"

Om en röd dag infaller på en vardag under tömningsveckan, ber vi er ställa ut kärlet redan söndag kväll och låta det stå ute tills det blivit tömt. Gäller alla abonnenter oavsett vilken dag som är "röd".