Vara Kommun

KommunPartner i Vara

I Vara hämtar vi bl a hushållsavfall och tömmer slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

I Vara hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Slam
  • ReturMera
  • Sköter ÅVC

Kundtjänst hushållsavfall och övriga tjänster

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0771-166177
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

Avfallshämtning "Röda Dagar"

Om en röd dag infaller på en vardag under tömningsveckan, ber vi er ställa ut kärlet redan söndag kväll och låta det stå ute tills det blivit tömt. Gäller alla abonnenter oavsett vilken dag som är "röd".