Skara Kommun

KommunPartner i Skara

I Skara kommun tömmer vi slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

I Skara hämtar vi

  • Slam

 

Kundtjänst slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0771-166177
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com