Mölndals Stad

KommunPartner i Mölndal

I Mölndal hjälper vi kommunen att hämta hushållsslam.

I Mölndal hämtar vi

  • Slam

 

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-12.00 & 13.00-15.00): 031-315 15 80
Jourtelefon(övrig tid): 0709-29 98 40
Epost: teknisk.kundservice@molndal.se