Herrljunga Kommun

KommunPartner i Herrljunga

I Herrljunga tömmer vi flera olika material samt Kärl- och säckavfall på uppdrag av kommunen.

I Herrljunga hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Grovavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall
  • ReturMera

Kundtjänst

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

Avfallshämtning "Röda Dagar"

Om en röd dag infaller på en vardag under tömningsveckan, ber vi er ställa ut kärlet redan söndag kväll och låta det stå ute tills det blivit tömt. Gäller alla abonnenter oavsett vilken dag som är "röd".