Grästorp Kommun

KommunPartner i Grästorp

I Grästorps kommun hämtar vi hushållsavfallet på uppdrag av kommunen.

I Grästorp hämtar vi

  • Hushållsavfall

Kundtjänst hushållsavfall

Telefon: 0514-580 00

Avfallshämtning "Röda Dagar"

Om en röd dag infaller på en vardag under tömningsveckan, ber vi er ställa ut kärlet redan söndag kväll och låta det stå ute tills det blivit tömt. Gäller alla abonnenter oavsett vilken dag som är "röd".