Säffle Kommun

Säffle Kommun

I Säffle utför vi tömning av slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 0533-68 15 89
Jourtelefon (övrig tid): 0730-93 91 63
Epost: mailto: varenhallning@ragnsells.com