Kil Kommun

KommunPartner i Kil

Vi hämtar hushållsavfall och latrin på uppdrag av Kils kommun.

Kundtjänst

Telefon: 0554-191 22
Epost: kahab@kils-avfallshantering.se