Grums Kommun

KommunPartner i Grums

I Grums hämtar vi hushållsavfall på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst

Telefon (08.00-16.00): 0555-421 30
Epost: avfall@grums.se