Vallentuna Kommun

KommunPartner i Vallentuna

I Vallentuna hämtar vi bl a hushållsavfall och tömmer slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

I Vallentuna hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Grovavfall
  • Elavfall
  • Latrin
  • Slam

Kundtjänst Hushållsavfall och övriga tjänster

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Epost: vallentuna@ragnsells.com

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 010-723 00 00
Epost: vallentuna@ragnsells.com