Uppsala Kommun

KommunPartner i Uppsala

I Uppsala hämtar vi hushåll-, Grovavfall och Farligt avfall

I Uppsala hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Grovavfall
  • Farligt avfall

 

Kundtjänst

Telefon (09.00-17.00): 018-727 18 10
Epost: kommuninformation@uppsala.se