Upplands Bro Kommun

KommunPartner i Upplands Bro

I Upplands Bro hämtar vi hushålls-, grovavfall mm.

I Upplands Bro hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Grovavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Elavfall
  • Latrin
  • Skötsel av ÅVC

 

Kundtjänst

Telefon (M-T 08.00-16.30, F 08.00-15.00): 08-581 690 00
Epost: va.avfall@upplands-bro.se