Täby Kommun

KommunPartner i Täby

Vi hämtar hushållsavfall och tömmer hushållsslam på uppdrag av Täby kommun.

Information om till exempel hämtschema, abonnemang och reklamationer hittar du under Mina sidor. Beställning av budade tjänster hänvisas till Kundtjänst.

Kommunens hemsida

 

I Täby hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Elavfall
  • Farligt avfall
  • Grovavfall
  • Latrin
  • Slam
  • Trädgårdsavfall

 

Kundtjänst Hushållsavfall och övriga tjänster

Telefon (08.00-16.00): 010-723 10 00
Epost: taby@ragnsells.com  

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00):  010-723 10 00
Jourtelefon (övrig tid): 08-795 45 00
Epost: taby@ragnsells.com