Täby Kommun

KommunPartner i Täby

Vi hämtar hushållsavfall och tömmer hushållsslam på uppdrag av Täby kommun.

Information om till exempel hämtschema, abonnemang och reklamationer hittar du under Mina sidor. Beställning av budade tjänster hänvisas till Kundtjänst.

 

I Täby hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Elavfall
  • Farligt avfall
  • Grovavfall
  • Latrin
  • Slam
  • Trädgårdsavfall

 

Kundtjänst Hushållsavfall och övriga tjänster

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Epost: taby@ragnsells.com  

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00):  010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 010-723 00 00
Epost: taby@ragnsells.com