Håbo Kommun

KommunPartner i Håbo

I Håbo hämtar vi bl a hushållsavfall på uppdrag av kommunen.

I Håbo hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Grovavfall
  • Elavfall
  • Latrin

 

Kundtjänst

Telefon (M-T 08.00-16.45, F 08.00-15.00): 0171-525 00
Epost: kommun@habo.se