Enköpings Kommun

KommunPartner i Enköping

I Enköping hämtar vi slam från slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst

Telefon: 020-120 22 20
Epost: kundservice@vafabmiljö.se