Finspång Kommun

KommunPartner i Finspång

I Finspång tömmer vi slamavskiljare och hämtar hushållsavfall på uppdrag av kommunen.

I Finspång hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Grovavfall
  • Latrin
  • Slam

 

Kundtjänst Slamtömning och Hushållsavfall

Telefon (08.00-15.00): 0122-851 80
Epost: kundtjanst@finspangstekniskaverk.se