Skurup Kommun

KommunPartner i Skurup

I Skurup tömmer vi slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 010-723 23 23
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com