Skurup Kommun

KommunPartner i Skurup

I Skurup tömmer vi slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 010-723 40 00
Epost: kundcenter.malmo@ragnsells.com