Malmö Stad

KommunPartner i Malmö

I Malmö hämtar vi hushållsslam från enskilda avlopp på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst slamtömning

Telefon (08.00-16.30): 040-635 10 00
Jourtelefon (övrig tid): 040-28 23 26
Epost: kund@vasyd.se