Lomma Kommun

KommunPartner i Lomma

I Lomma kommun hämtar vi hushållsslam från enskilda avlopp på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 040-641 10 00
Jourtelefon (övrig tid): 040-676 93 73
Epost: info@lomma.se