Norrköping Kommun

KommunPartner i Norrköping

I Norrköpings Kommun hämtar vi hushållsavfall.

Kundtjänst hushållsavfall 

Telefon (M-T 08.00-15.00, F 10.00-15.00): 011-151550
Epost: kundservice@norrkopingsvattenavfall.se