Vänersborgs Kommun

KommunPartner i Vänersborg

Vi hämtar hushållsavfall på Vänersborgs landsbygd på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst

Telefon: 0521-72 10 00
 Epost: mailto:renhallning@vanersborg.se