Mellerud Kommun

KommunPartner i Mellerud

I Mellerud utför vi hämtning av hushållsavfall samt slamtömning på uppdrag av kommunen.

I Mellerud hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Slam

Kundtjänst hushållsavfall och övriga tjänster

Telefon: 0530-181 65
Epost:samhallsbyggnad@mellerud.se

Kundtjänst slamtömning

Telefon (07.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0730-93 91 63
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com