Färgelanda Kommun

KommunPartner i Färgelanda

I Färgelanda utför vi hämtning av hushållsavfall samt slamtömning på uppdrag av kommunen.

I Färgelanda hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Slam

Kundtjänst hushållsavfall och övriga tjänster

Telefon (08.00-16.00): 0528-56 70 00
Epost: kommun@fargelanda.se

Kundtjänst slamtömning

Telefon (08.00-16.00): 0528-56 70 00
Jourtelefon (övrig tid): 0730-939163  
Epost: kommun@fargelanda.se