Växjö Kommun

KommunPartner i Växjö

I Växjö hämtar vi hushållsavfallet på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst hushållsavfall

Tel: 0470-410 00
Se kommunens hemsida för kontaktformulär.