Sundsvall Kommun

KommunPartner i Sundsvall

I Sundsvall hämtar vi hushållsavfall, farligt- och trädgårdsavfall samt latrin på uppdrag av kommunen.

I Sundsvall hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall
  • Latrin

 

 

Kundtjänst

Frågor hanteras av Mitt Sverige Vatten & Avfall

Telefon (08.00-15.00): 020-120 25 00
Felanmälan dygnet runt: 020-120 25 10
Epost: kundservice@msva.se