Kungsbacka kommun

KommunPartner i Kungsbacka

I Kungsbacka utför vi bl a hämtning av hushållsavfall samt slamtömning på uppdrag av kommunen.

I Kungsbacka hämtar vi

  • Hushållsavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Grovavfall
  • Elavfall
  • Farligt avfall
  • Glas
  • Returpapper
  • Latrin
  • Slam

 

Kundtjänst slamtömning, fastighetsrenhållning och driftsfrågor

Telefon (07.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0709-29 98 40
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com

 

Kundtjänst gällande frågor om abonnemang, fakturering mm

Telefon: 0300-83 40 00
Öppettider: måndag 08.00-18.00, Tisdag-Torsdag 08.00-17.00, Fredag 08.00-15.00
Epost: info@kungsbacka.se