Strömstad Kommun

KommunPartner i Strömstad

I Strömstad utför vi tömning av slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst Slamtömning

Telefon (07.00-16.00): 010-723 23 23
Jourtelefon (övrig tid): 0709-272836
Epost: info.kommunpartner@ragnsells.com