Kungälv kommun

KommunPartner i Kungälv

I Kungälv tömmer vi slamavskiljare på uppdrag av kommunen.

Kundtjänst slamtömning

Telefon (08.00-12.00): 0303-239783
Jourtelefon (övrig tid): 0709-299840 
Epost: kommun@kungalv.se