Slamtömning

Slamtömning

Inom KommunPartner har vi erfarenhet av ett antal olika insamlingssystem och metoder. Vi bedriver verksamheter både i land och till sjöss när det gäller:

 • Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar
 • Avvattning stationärt eller mobilt
 • Aviseringar
 • Registerhållning
 • Kundtjänst
 • Abonnentfakturering
 • Statistik
 • Identifiering och tömningsregistrering
 • Högtrycksspolning och TV-filmning
 • Mellanlagring och injektering av slam från enskilda anläggningar på åkermark
 • Avsättning kompost- gödsel- och jordförbättrings- medel