Hushållsavfall

Hushållsavfall

Renhållning - Komplett tjänsteutbud byggt på erfarenhet

Inom KommunPartner har vi erfarenhet av alla typer av servi­cenivåer och insamlingssystem.
Våra uppdrag är av varierande omfattning vad gäller tjänsteinnehållet men omfattar tjänsterna:

 • Hämtning av kärl- och säckavfall (restavfall och matavfall) i olika typer av behållare och med olika typer av fordon
 • Hämtning av källsorterat avfall i 2-10 fraktioner med flerfacksfordon eller optisk sortering
 • Hämtning av farligt avfall och elektronik
 • Hämtning av trädgårdsavfall 
 • Hämtning av grovavfall 
 • Latrinhämtning
 • Kärltvätt
 • Information till boende, hämtningskalendrar
 • Registerhållning
 • Kundtjänst
 • Abonnentfakturering
 • Statistik
 • Identifiering och vägning av enskilda avfallsbehållare
 • Avsättning och behandling av avfall
 • Avsättning och återvinning av restprodukter och för packningar
 • Omlastning och fjärrtransporter
 • Framtagning av avfallsplaner
 • Tillståndsärenden
 • Provtagningar och analyser
 • Utbildning